Booking

ØNSKER DU UNDERHOLDNING?

Tigerstaden Drill er en livlig gjeng som kan bookes inn til event, bedrifter, foreninger, klubber og enkltpersoner for underholdning, kurs eller andre typer arrangement.


Vi kan stille opp både innendørs og utendørs, alt etter årstid og dine ønsker. Vi stiller selv 

med det vi trenger av utstyr, godt humør og underholdningsverdi. 


Booker du oss vil du ikke bli skuffet! For mer informasjon og pris kan du ta kontakt med oss på mail.

2019 © Tigerstaden Drill – Oslo, Norge

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med organisasjonen Tigerstaden Drill er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Nettside laget av Tiril Guttorm.