Konkurransekategorier

2018 © Tigerstaden Drill – Oslo, Norge

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med organisasjonen Tigerstaden Drill er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Nettside og foto av Tiril Guttorm

Konkurransekategorier

 

Det beste med drill er at man kan gjøre og lære så mye forskjellig. I tillegg til å øve på kule triks lærer man rytme, utvikler musikalsk og sosial forståelse og lærer å uttrykke seg kunstnerisk. Det er mange kategorier og uttrykk man kan ta i bruk, snakk gjerne med instruktøren din for å høre hvilken kategori som kan passe deg og dine evner. Dersom du er spesielt myk og sterk kan det være at "X-strut" passer deg, hvis du trenger å utvikle og finpusse tempo og drillteknikk er "One Baton" anbefalt. I tropp lærer man samarbeid, mens i solo lærer man seg også å jobbe selvstendig og utvikle seg selv som driller/danser.

 

I løpet av året arrangeres det drillkonkurranser over hele Norge, og her deltar det flere tusen drillere i løpet av ett år. Alle disse utøverene begynner å øve til konkurransene når sesongen starter på høsten. Noen av kategoriene man kan stille i er Drilldans, One baton, Two baton, X-strut, Pom Poms, Parade Corps, Show Corps og Traditional Majorette Corps (søk på Youtube eller se noen av våre eksempler under). Norges Musikkorps Forbund arrangerer kurs og arrangementer med både nasjonale og internasjonale instruktører før eller straks etter at konkurranseesongen er i gang.

 

Drilldans

Drilldans er en kategori der man etter selvvalgt musikk kombinerer drill og dans. Koreografien skal kombinere drill– og dansebevegelsene og det legges vekt på å uttrykke musikken og temaets stemninger. Programmene skal tilpasses utøverens nivå og alder. I denne kategorien skal man bruke hele konkurransegulvet. I kategorien drilldans kan det velges blant solo, duett og tropp. Som solist driller man alene, i duett med en partner og i tropp er det fra minimum 4 utøvere og oppover. Her er det stort spillerom for koreograf og utøver til å tenke kreativt når det gjelder det visuelle, kunstneriske uttrykket.

 

Twirling

Twirling er drillteknisk solo, duett eller tropp. Solo One Baton og Twirl duett er en kategori der man driller med en stav hver gjennom hele programmet til standard NBTA-musikk. Her skal man skal vise nivå av drillteknikk i raskest mulig tempo. Man bør variere retninger på stav og kropp og vise god kroppsbeherskelse. Det er viktig å øve på utstråling og plassering av hender og føtter. Man bruker ofte den samme koreografien over flere sesonger ved å bygge videre på den eller bytte ut elementer og sekvenser.

I twirl team og duett skal man vise godt med samarbeid, variasjon av drillteknikk, bevegelser, exchanges og formasjoner. Det er først og fremst fokus på presisjon og likhet. I solo two baton bruker en derimot to drillstaver og skal vise flest mulige kombinasjoner med disse.

I X-Strut solo skal man vise variasjon innen styrke, balanse og sitt nivå innen stav– og kroppskontroll. I koreografien inkluderes gjerne ulike hopp, lunges, danseteknikk, spark osv. i kombinasjon med ulike stavbevegelser. Staven skal være i hånden gjennom hele programmet, det er dermed ikke lov å utføre kast. Utøveren skal bevege seg over gulvet i et bestemt X-mønster og det legges stor vekt på flyt, eleganse og presentasjon.

 

Twirling Corps og Pom Poms

Twirling Corps er lite utbredt i Norge, kanskje da den krever et høyt antall utøvere. Det er ingen krav til aldersinndeling da det er en åpen klasse. Koreografien skal inneholde varierte drillmomenter, samarbeidssekvenser, exchanger, dansebevegelser, formasjoner, forflytning og formasjonsskifter. Det bedømmes etter kvalitet på inneholdet, presisjon, likhet og underholdningsverdi. Dette er en spennende kategori med stort kreativt spillerom når det gjelder kunstnerisk uttrykk og tematikk. Det er kun tillatt én drillstav per utøver. Slik som Twirling Corps er Pom Poms også en kategori med åpen klasse, det vil si ingen aldersinndeling. Det koreograferes dansebevegelser der man skal uttrykke musikkens tema og skal vise utøverenes nivå og uttrykksevne. Her legges det vekt på god bruk av formasjoner og danseteknikk. Det er spesielt viktig å vise likhet og underholdningsverdi! Norgesmesterskapet i Drill har Norge én tropp som tas til uttak til VM og EM i Twirling i disse kategoriene.

 

Majorettes

Vi deler her i flere Traditional, Parade og Exhibition Corps der det videre deles inn i aldersnivåene aspirant, juvenile, junior og senior. På NM er det uttak av en tropp i hver kategori og aldersnivå som får stille på EM eller VM i Majorettes.

Traditional Majorettes skal kombinere marsjering med innslag av enkle danseelementer sammen med drillkombinasjoner; ripler, effekter, formasjoner, formasjonsskifter, samarbeidssekvennser og forflytninger. Inneholdet bør vise god grunnleggende drillteknikk og kroppsholdning samt presisjon og likhet. Minimum én utøver skal vise salute før og etter koreografiens start og slutt. Det er tillatt med deadstick/mellombevegelser, fullhand drill, passes og swings, men ikke fingerdrill, rolls, flips, kast og exchanger. Staven skal alltid være i kontakt med hånden og det er blant annet ikke tillatt med bevegelser nede på gulvet.

Parade Corps kan beskrives som en mye mer avansert og utviklet versjon enn Traditional da den har flere krav til produksjonen. Kort sagt skal det det følges en bestemt paradeformasjon og koreografien skal ha kontinuerlig fotbevegelse. Koreografien skal inneholde ulike marsjeringstyper som stepping, tapping, hopp, hinking osv. Half steps, step kicks osv kan benyttes så lenge det er kontinuerling fotbevegelse. Det er tillatt med exchanger, maks 2-turn. Det er ikke tillatt med illusion eller å legge fra seg drillstav.

I Exhibition Corps skal koreografien kombineres halvparten marsjering og dans sammen med drill; ripler, effekter, formasjoner, formasjonsskifter, samarbeidssekvenser og forflytninger. Dette er en spesielt kreativ og annerledes kategori; den skiller seg ut ved å ha rom for det ekstra teatralske! Her kan koreografien legge vekt på variert bruk av drillstav sammen med rekvisitter, redskaper og effekter. Det er vanlig å bruke kostymer, lage scenografi og dele ut ulike roller til utøverene. Her legges det vekt på kombinasjoner av drill og dans og uttrykk av tema, historie, stemning osv.