Instruktører

Våre drillinstruktører


Vårt team består av flere flinke, faste drillinstruktører, i tillegg til at vi leier inn eksterne til workshops som Kick-off, helgetreninger eller til innlæring av koreografier. Trenerteam 2019-2020


Vi har flere flinke instruktører til den kommende sesongen!

Michelle

Michelle er 25 år og en av initiativtakerne bak Tigerstaden Drill, og har pedagogisk utdanning i tillegg til flere års erfaring som drillinstruktør. Hun har hatt ansvar for nybegynnergruppen, solister og duetter hos oss, og liker å jobbe med barn og unge! I tillegg er hun aktiv driller både i tropp og solo i Tigerstaden Drill.

Stine

Stine er 22 år og fra Sunnmøre med 12 års erfaring som aktiv driller og instruktør i både korps- og sportsdrill. Hun begynte hos oss våren 2019 og underviser i solo ved siden av studier. Hun er glad i turn og kombinerer det gjerne med kule triks med drillstav!

Dorthe

Dorthe er 20 år og jobber som instruktør hos oss vedsiden av studier på OsloMet. Hun har mange års erfaring som aktiv driller i tropp og solo. Hun begynte som drillinstruktør hos oss høsten 2019, og har undervist solister og duetter. 

Benedicte

Benedicte er 16 år og er en av to instruktører i aspirantundervisningen i tillegg til at hun instruerer i solo. Hun har flere års erfaring som driller hos oss, er flink til å lære bort, og har alltid et smil og et triks på lur.

Christina

Christina er 23 år og har mange års erfaring som aktiv driller i tropp og solo. Hun har undervist hos oss siden 2015 i solo, duett og parade. Hun er en sprudlende instruktør som legger spesielt vekt på styrketrening i timene sine. 

Maya

Maya er 20 år gammel og er den eneste av instruktørene våre som kan kalle seg Europamester! Hun har mange gode resultater fra både EM og VM i solo, duett og tropp. Hun har undervist i senior tropp hos oss siden høsten 2019.

2019 © Tigerstaden Drill – Oslo, Norge

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med organisasjonen Tigerstaden Drill er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Nettside laget av Tiril Guttorm.